MGM Grand

MGM Grand ตั้งอยู่ที่เมือง Las Vegas ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดตัวในปี 1993 เป็นหนึ่งในโรงแรมรีสอร์ทที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา มีพื้นที่ทั้งหมด 170,000 ตารางฟุต มีเครื่องเกมส์ 2,300 เครื่อง, โป๊กเกอร์เกมส์ 20 โต๊ะ ห้องบริการรับแขก 5,000 กว่าห้อง

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*