Tusk Rio Casino

Tusk Rio Casino ตั้งอยู่ที่ Klerksdrop ตั้งอยู่ในแอฟริการใต้ ถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่ 266,330 ตารางฟุต มีตู้เกมส์สล็อต 257 เครื่อง โป๊กเกอร์เกมส์ 12 โต๊ะ มีบริการร้านอาหารและบาร์ชั้นเยี่ยม

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*