Sands Macao

Sands Macao ตั้งอยู่ที่ มาเก๊า ประเทศจีน มีพื้นที่ทั้งหมด 229,000 ตารางฟุต เปิดตัวในปี 2004 มีเครื่องเกมส์ 750 เครื่อง และ โป๊กเกอร์เกมส์ 1,000 โต๊ะ และมี 7 ร้านอาหารและบาร์ชั้นยอดที่ให้บริการความหลากหลายของรสนิยม

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*